top of page

Voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Zyzo

Zyncke Anckaert

Broekstraat 47, 2820 Rijmenam

BE36736056164781

zyzocadeaus@gmail.com

 

Algemene bepalingen
De webwinkel van Zyncke Anckaert, een éénmanszaak met maatschappelijke zetel te Broekstraat 47, 2820 Rijmenam (België), BTW BE36736056164781, (hierna ‘Zyzo’) biedt haar klanten de mogelijkheid om cadeaus en fournituren online aan te kopen.

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website. Het plaatsen van een bestelling via de webshop van Zyzo houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Zyzo aanvaard zijn.

Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De verzendkosten worden berekend bij het uitchecken.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld.
Alle foto's op de website zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid en dit zowel betreffende kleur, afmetingen en textuur van het materiaal. Zyzo is dan ook niet verantwoordelijk voor deze afwijkingen.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen.

 

Personaliseren: Let goed op de schrijfwijze van de naamgegevens. De klant is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van de naamgegevens.

 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Zyzo. Zyzo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Als u toch graag een bepaald uitverkocht item wenst, gelieve even contact op te nemen, dan kijken we wat we kunnen doen.

Betaling

De klant dient het bedrag over te schrijven op rekening op naam van:
Zyncke Anckaert (Zyzo)
IBAN BE 36 7360 5616 4781
BIC KREDBEBB

Al de offertes zijn vrijblijvend. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Zyzo.


De bestelling dient betaald te worden, ten laatste 7 werkdagen na ontvangst orderbevestiging. Indien het niet tijdig betaald wordt, behoudt Zyzo zich het recht de bestelling te annuleren en weer te koop aan te bieden in de webshop, zonder vergoeding naar de koper. De koper wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Levering en levertermijn

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen drie weken na ontvangst betaling, dit evenwel zolang de voorraad strekt.
De leveringstermijn is enkel indicatief en niet bindend.
Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Zyzo heeft het recht om bestellingen in verschillende delen te verzenden.
Indien het niet mogelijk is de bestelde goederen te leveren, dan worden de eventueel reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de koper, zonder interest of andere vergoedingen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor een foutieve keuze van de verzendoptie tijdens het afronden van uw bestelling. De fout kan aanleiding geven tot extra kosten. Indien er onduidelijkheid bestaat over de manier van verzenden, nemen wij contact met u op. Wanneer u zelf twijfelt, aarzel dan niet contact op te nemen met ons.

Heeft u een spoedbestelling (vb huwelijkscadeau, geboortecadeautje, doopsuiker…), laat dit zeker weten, dan zien we wat we kunnen doen.

Wanneer een adres foutief wordt aangeleverd is dit de verantwoordelijkheid van de koper. Dat kan ook zorgen voor extra kosten, deze zullen doorgerekend worden aan de koper.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.

Onze prijzen zijn exclusief transport en levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

Zyzo kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en diefstal, en de daardoor geleden schade, van de goederen, aan het verzonden goed. De koper draagt in dit geval de volledige verantwoordelijkheid hierover. Indien verkeerde goederen geleverd worden, neem dan contact op met Zyzo. U stuurt de goederen terug op. Na ontvangst van deze goederen, sturen wij de correcte goederen op. Het terugsturen van foutief geleverde goederen is ter onze last.

Zyzo is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Verzendingskosten

De verzendkosten die vermeld zijn op de website, zijn enkel van toepassing voor België en Nederland. Wilt u de goederen in een ander land laten leveren of wilt u de goederen graag afhalen neem dan even contact op.

Voor onze verzendingen werken wij samen met Bpost (België) en Postnl (Nederland).
 

BELGIË
°Afhalen in Rijmenam of Oudenaarde : 0,00 euro
°Verzending: 5 euro

°Verzenden Rijmenam of Oudenaarde: 2,00 euro
U kan uw bestelling thuis laten leveren of ophalen in een door u gekozen Bpost punt. Geef het correcte bezorgadres op bij uw bestelling: adres Bpost locatie of thuisadres.
Bent u overdag niet thuis om pakjes te ontvangen? Uw postbode legt het pakje in het dichtstbijzijnde postkantoor klaar.

NEDERLAND
° Verzending: 9 euro

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van de prijs inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen, de exclusieve eigendom van Zyzo. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Zyzo te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Zyzo beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Zyzo zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.
Indien de bestelde goederen na 7 werkdagen nog niet werden betaald, worden deze terug te koop aangeboden in de webshop.

Herroepingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop of op het sluiten van een dienstenovereenkomst, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.
Als men in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten dan binnen die 14 dagen na ontvangst goederen, een digitaal modelformulier opvragen via info@zyzo.be of via het contactformulier. Binnen uiterlijk 14 dagen na het toesturen van het modelformulier dient de consument de goederen op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan Zyzo, Broekstraat 47, 2820 Rijmenam, België. Goederen met een verkoopsprijs van 50 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
De koper moet bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken en ook niet wassen. Indien het teruggestuurde product beschadigd is of op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Zyzo zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.
Indien de afnemer na afloop van de termijn van 14 dagen geen herroepingsformulier aangevraagd heeft, dan is de koop een feit.

Tenzij anders overeengekomen, kan de klant het herroepingsrecht NIET uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden: betreft gepersonaliseerde goederen;

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zal Zyzo er voor zorgen dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag van de goederen aan de koper wordt terugbetaald.

 

Privacy
Zyzo is zich er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Zyzo. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.
Zyzo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te geven. Deze gegevens worden gebruikt om jouw aankopen te versturen, je op de hoogte te houden van nieuwe producten of diensten en eventueel om je te contacteren voor marketingdoeleinden.
Je telefoonnummer zal enkel gebruikt worden wanneer je per e-mail niet bereikbaar bent, of voor dringende gevallen zoals bijvoorbeeld een product dat niet geleverd kan worden door onverwachte omstandigheden.

 

Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Zyzo of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. De door het cookie gegenereerde informatie kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Zyzo of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. Behalve wanneer Zyzo hier wettelijk toe verplicht worden. Bijvoorbeeld wanneer het nodig is om onze eigen rechten te beschermen.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Zyncke Anckaert, Verbindingsweg 21 bus 3, 1880 Kapelle op de Bos, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kan u contact met ons opnemen.

 

Cookies uitzetten
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kan u contact met ons opnemen.

Sociale media

Sociale media zijn onze beste bron van reclame. Daarom delen we graag onze afgewerkte producten op Facebook en Instagram.

We houden er wel rekening mee dat een geboortecadeau pas gepost wordt als het kindje geboren is. Of dat gepersonaliseerde cadeautjes pas verschijnen als het cadeautje gegeven is. Geef dit ook zeker mee bij uw  bestelling.

Heeft u zelf foto’s die we mogen posten? Dan ontvangen we die heel graag!

 

Handmade

Alle producten hier aangeboden zijn handgemaakt en met de grootste zorg behandeld.

Geen twee producten zijn hetzelfde, u krijgt dus een uniek stuk toegestuurd.

Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

 

Aantasting geldigheid – niet-verzaking (scheidbaarheid)
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Zyzo om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Zyzo Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Zyzo kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van onze zaak zijn bevoegd in geval van een geschil.

Klachten 
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

 

Overmacht 
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

bottom of page